Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, jakie przekazujecie nam poprzez podpisanie umowy/korzystanie z formularza konraktowego/komunikację mailową  zgodnie z obowiązującym prawem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przeglądanie strony internetowej nie podlega powyższemu rozporządzeniu ponieważ nie korzystamy z plików cookie.

Administratorem danych osobowych jest Aneta Lemańska NIP: 7582363401

Dane pozyskujemy poprzez nawiązanie przez Was kontaktu telefonicznego/mailowego lub poprzez formularz kontaktowy, portale społecznościowe czy też portale branżowe oraz przy podpisaniu umowy.

Podczas realizacji umowy pozyskujemy Wasze dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia nam świadczenie dla Was usług.

W celu zawarcia kontaktu zwrotnego wykorzystujemy Wasz e-mail, telefon, czy konto social media

W celu realizacji umowy przetwarzamy dane adresowe Wasze, i/lub Waszych bliskich lub innych Waszych zleceniobiorców (miejsca gdzie odbyć się zlecenie), dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail).

Przy realizacji postanowień umowy przetwarzamy Wasze dane osobowe w celu kontaktowania się z Wami obsługi płatności czy też przy drukowaniu wykonanych zdjęć, albumów lub innych materiałów które od nas otrzymujecie.

W przypadku wyrażania zgody na publikację materiałów możemy przetwarzać Wasz wizerunek poprzez umieszczanie poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach branżowych.

Wykonując naszą pracę przetwarzamy wizerunek, w celu realizacji usługi fotografii i filmu. Oznacza to realizacje zgody na przetwarzanie wizerunku: Waszego lub Waszego dziecka; oraz przy realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajcie związani sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteście gośćmi – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wizerunku Waszego lub Waszych bliskich na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Wasz wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

Wasze prawo do przechowywanych przez nas danych:

Przysługuje Wam prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Macie prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z RODO, niektóre Wasze dane osobowe musimy powierzać innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami.  Między innymi usługi internetowe tj galeria zdjęć, teledyski/filmy, hosting, poczta są powieżane portalom Pixieset, LH.pl, Vimeo/ YouTube, Google

Dostęp do Waszych danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów, itp.

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych osobowych

Wasze dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczonej przez Wykonawcę usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości czyli maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.